Prestationsbaserad självkänsla

Presterar du och söker du bekräftelse för dina prestationer så att det går ut över ditt psykiska mående? Då kan det vara så att du försöker bygga din självkänsla genom att prestera, få Läs mer…

Självförtroende och självkänsla

Självförtroende                                                                                                                   Självförtroende handlar om att du vet att du har kompetens inom ett visst område. Du vet att du kan lösa problem och situationer. Här kan självförtroendet variera beroende på Läs mer…