Prestationsbaserad självkänsla

Presterar du och söker du bekräftelse för dina prestationer så att det går ut över ditt psykiska mående? Då kan det vara så att du försöker bygga din självkänsla genom att prestera, få bekräftelse och vara duktig.

Den prestationsbaserade självkänslan innebär att man försöker kompensera för en låg självkänsla genom att ständigt sträva efter att höja sin självkänsla genom att hela tiden ställa höga krav på sig själv och pressa sig, ofta på bekostnad av sin hälsa. Om det går bra och man får bekräftelse känner man sig värdefull och man har lyckats höja sin självkänsla. Om det går dåligt och man misslyckas eller blir kritiserad rasar självkänslan. Man överpresterar och överbearbetar uppgifter, ofta för att man är osäker på om man duger.

I sin strävan efter att höja självkänslan genom att prestera och vara duktig tenderar man att blunda för kroppens varningssignaler på för hög stress så som huvudvärk, magont, koncentrationssvårigheter, panikångest och sömnproblem. Risken att drabbas av utmattningssyndrom är därför stor. Stressen förstärks också av rollkonflikter, otydliga krav, hög arbetsbelastning, så väl på arbetet som hemma. Får man ingen bekräftelse är risken stor att man tar på sig för mycket arbete. Man har svårt att sätta sina egna gränser, säga nej till övertid, göra andras jobb och bli orolig och stressad vilket i sin tur kan leda till för hög stress och i värsta fall utmattning.

Vad många kanske inte vet är att den prestationsbaserade självkänslan är den faktorn som är starkast när det gäller utmattningssyndrom utav stress på jobbet, stress privat och prestationsbaserad självkänsla.

Drivkraften är ofta att visa sig duktig för sig själv och för andra. Många gånger handlar det om att man har lärt sig att om jag presterar väl kan jag få uppskattning från min omgivning. På kort sikt sänker detta beteende oron och ångesten över att inte duga. På lång sikt blir det istället negativa konsekvenser. Det kan innebära att man kommer långt i livet men på bekostnad av att man pressat sig för hårt och i värsta fall leder det till utmattning.

Drivkraften att prestera eller att vara perfekt kan vara att undvika skamkänslor eller ångest. Att skämmas när man inte lever upp till egna krav som delvis kan ha grundats under uppväxten. Det som händer är att skammen skjuter hål i vår självbild och vi börjar styras av känslan att inte duga.

Av vilken anledning är det viktigt för dig att prestera?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *