Fortsatta sommarutmaningar, sociala medier och psykisk hälsa

Som jag skrev i mitt förra inlägg finns det många utmaningar med semester och sommar. Ytterligare ett dilemma kan vara att vi ser andras perfekta liv på sociala medier. Även fast vi vet att ingen människa lever det perfekta livet utan bekymmer och problem så finns det delar av hjärnan som tror på det den ser och målar upp en föreställning om att de vi följer på sociala medier alltid har en tillvaro som är full av aktiviteter, fester, samvaro och glädje. Det kan då var bra att påminna oss om och prata om att vi alla människor har utmaningar och problem i alla dess former så som:

  1. Relationsproblem med sin partner

2. Problem med barnen – små barn med trots och omvårdnad, tonåringar med egna problem som i sin tur ska omhändertas av föräldrar

3. Konflikter med syskon, föräldrar eller släkt

4. Oro för sjuka föräldrar som ska tas om hand

5. Ångest, oro, nedstämdhet som alla människor har och hanterar till och från

6. Stress och utmattning

7. Tankar och känslor av otillräcklighet och misslyckande

Ett inlägg på sociala medier är blott en ögonblicksbild av något som kan se helt underbart ut just i den där millisekunden. Hur resten av dygnets 24 timmar har varit för personen vet ingen något om. Allt handlar bara om vad och hur mycket du väljer att dela med dig av på sociala medier. Jag skulle säga att alla människor har sina problem att handskas med, till och från och i perioder – gammal som ung, rik som fattig.

Min erfarenhet av att ha arbetat med människor och människors problem i många år är att när väl fasaden lättar finns det ingen människa i världen som lever det perfekta livet, hur välpolerat det än kan te sig från utsidan. Dock får man ha respekt för att alla inte vill och vågar vara lika öppna med sin vardag och mående.

Lärdomen blir hur Du väljer att förhålla dig till allt du ser och tar in så väl i vardagen som på sociala medier.

Hur väljer du att förhålla dig till det du ser på sociala medier?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *