Hur går det till?

När du kontaktar mig för hjälp bokar vi in ett första möte som går ut på att förstå ditt problem. Jag introducerar dig i KBT och vi tittar på om det är en terapiform som passar dig. Tillsammans går vi igenom de problem du vill att vi samtalar om. Jag ställer frågor och vägleder dig för att få en helhetsbild av din situation. Du får förklara vad du vill ha ut eller uppnå med terapin. Om allt känns rätt bokar vi in ytterligare möten där vi kommer utgå från aktuella problem som du vill ta upp men vi tittar också på din livshistoria. Tillsammans sätter vi upp realistiska mål att arbeta mot. KBT-terapi är ofta tidsbegränsad till 5-20 sessioner och varje session varar i 50 minuter. Behövs det fler träffar bokar vi självklart in fler gånger. Det vanliga är att vi träffas en gång i veckan men om behovet finns kan vi träffas oftare.

En cental utgångspunkt i KBT är att undersöka tankarna logiskt. När vi blir upprörda eller känner andra starka känslor beror det kanske på att vi överdriver, tar saker personligt, förväntar oss det värsta och så vidare. Är våra tankar verkligen logiska? Går det att se våra tankar på andra sätt?

Arbetssättet som jag använder mig av är aktivt och går till stor del ut på att lära ut att att kontrollera sinnestillstånd genom att kontrollera tankarna. Mycket handlar om att lära om praktiska färdigheter som exempelvis att slappna av, hävda sig, hantera ångest, lösa problem, planera sin tid och hantera sociala situationer. Syftet kan i många fall vara att att påverka livslånga beteendemönster snarare än kortisktiga beteendeförändringar så som svårigheter med relationer, självkänsla och yrkesliv.

Jag erbjuder också samtalsterapi genom videosamtal. Samtalsterapi genom videosamtal har många fördelar. Bor du i en mindre stad där det är svårt att vara anonym kan terapi via videosamtal vara ett bra alternativ. Du behöver inte åka någonstans för att träffa din terapeut.

Exempel på frågor under vår första session:

Berätta om vad det är som har fått dig att komma hit?

Berätta om din nusituation?

Hur länge har du haft dina besvär?

Vad får du för tankar och känslor och vilka beteenden har du?

Viktigt för mig i mitt arbete som terapeut är att vara flexibel och närvarande i mötet med mina klienter. Jag försöker möta alla mina klienter där de befinner sig när vi ses.