Om KBT

positive-thinking-mind_nyKognitiv beteendeterapi är en vetenskapligt beprövad psykoterapiform som är bra för många olika problem så som ångest, depression, fobier, stressrelaterade problem med mera.

KBT betonar vikten av samspelet mellan dig och din omgivning här och nu. Målet är att förändra beteende- och tankemönster för att förbättra relationsproblem och personlighetsutveckling. Min uppgift som terapeut är att hjälpa dig som klient till nya insikter och inlärning utan dömande och förutfattade meningar.  Vi tittar alltid på ditt förflutna och vad som har format dig som person. Dina värderingar, tankemönster, känslor och beteenden har formats under hela din livstid och ger därför viktig information. I KBT ligger tonvikten alltid på här och nu och vi lägger stor kraft på att du ska utveckla nya sätt att hantera och förhålla dig till dina problem, så att de minskar eller försvinner. Fokus kommer alltså inte handla om barndomsminnen utan att göra det hjälpsamt för dig nu och framåt.

Aktivt samarbete                     

KBT innebär aktivt deltagande från båda parter där jag introducerar dig i vad KBT innebär. Vi arbetar sedan målinriktat och lösningsfokuserat. I kognitiv terapi arbetar vi mycket med hur tankar, känslor, beteenden och kroppsliga reaktioner hänger samman.

KBT-terapi bygger i hög grad på aktivt samarbete mellan klient och terapeut där jag som terapeut är mycket aktiv genom att ställa frågor och vägleda. Du som klient är aktiv genom att utföra hemuppgifter mellan sessionerna. Terapin kan bestå av samtal, avslappning,övningar och hemuppgifter. Jag tillämpar metoder så som ACT, schematerapi, mindfulness, motiverande samtal, compassion focused therapy och anknytningsteori. Hemuppgifter är viktigt för att terapin och inlärningen inte ska stanna i terapirummet utan något du ska kunna använda dig av när våra sessioner är avslutade.

Din egen nyfikenhet och vilja till förändring är av avgörande betydelse för framgång.