Välkommen till Mind in Focus – KBT kognitiv beteendeterapi

Vill du ha professionell hjälp att samtala om tankar, problem och handlingsmönster som du har? Upplever du stress, sviktande självkänsla, sömnsvårigheter, ångest eller nedstämdhet? Genom KBT-inriktad samtalsterapi kan vi tillsammans titta på hur du ska komma vidare i dina beteenden och tankar. Det kan handla om att du inte känner dig tillfreds med livet eller en speciell situation, relationer eller med dig själv. Kanske genomgår du en livskris eller fastnat i ett missbruk eller beroende. Terapi är en investering i dig själv och utvecklar och fördjupar din förmåga till större förståelse för både dig själv och andra människor. Under sessionen hos mig får du tid och hjälp att fokusera enbart på dig och det du vill prata om.

cropped-cropped-compassion1.jpg

Jag tar emot enskilda privatpersoner, par, chefer och arbetsgrupper som söker hjälp, vägledning och utveckling.

Samtalsterapi kan hjälpa dig med:
Stress/Utmattning/Sömnproblem
Dålig självkänsla
Panikångest
Livsstilsförändring
Relationsproblem/Social fobi
Oro/ångest/fobi/tvång
Nedstämdhet
Depression
Arbetsrelaterade problem
Högkänslighet (HSP, High Sensitive Person)
Personlig utveckling
Anknytningsproblem
Negativa tankemönster

Ett urval av vanliga tankar hos dem som kontaktar mig:
Jag känner stark stress i det mesta och det påverkar min hälsa
Jag söker efter en livspartner men det leder ingen vart
Jag duger inte och känner mig otillräcklig
Jag har ett bra liv till ytan men känner mig ändå inte lycklig
Jag låter mig styras av tankar om att jag måste vara perfekt
Jag är ledsen och nedstämd och behöver hjälp att förändra mina tankar och beteenden
Jag vill bli av med min panikångest
Jag skjuter upp saker så det får negativa konsekvenser
Jag är högpresterande men det skapar negativa konsekvenser i mitt mående
Med mera.