Mind after midnight

Människor verkar inte vara menade att vara vakna efter midnatt enligt forskare från bland annat Harvard Medical School. Fysiologiska förändringar i hjärnan gör att vi bland annat får ett mer negativt sätt att se på världen och får sämre impulskontroll sent på på natten. Forskarna kallar fenomenet Mind after midnight och menar att det kan förklara varför narkotikamissbruk och självmord är vanligare efter midnatt.

Vi verkar vara programmerade för att sova och vila på natten, för att kognitivt fungera bra på dagen, På natten får vi sämre impulskontroll och beslutsförmåga och är mer benägna att utsätta oss för farliga situationer och riskfyllda beteenden. Forskarna spekulerar i om signalsubstansen dopamin kan ha ett samband med detta eftersom dess funktion även påverkas av dygnsrytmen. Den minskade impulskontrollen vid Mind after midnight – fenomenet, kan leda till att vi till exempel äter ohälsosammare saker eller dricker för mycket alkohol.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *