Om mig

DSC_3341

Min ambition och drivkraft när jag möter mina klienter är att vara medvetet närvarande och acceptera mina klienter som de är. Jag förhåller mig med ett öppet sinne till mina klienters olika sidor. Jag är empatisk, lyhörd och är bekräftande i mitt förhållningssätt. Jag dömer ingen utan ser varje individ för vad den är.

Utbildning
Jag är utbildad KBT-terapeut, grundutbildad i psykoterapi, steg 1. Jag har en akademisk utbildning i beteendevetenskap, fil.kand. samt en bakgrund inom HR, organisation och ledarskap. Jag har också en utbildning i MI (Motiverande samtal).

Kopplat till arbetslivet och arbetsrelaterad problematik har jag lång och djup erfarenhet som HR – och kommunikationschef inom ett flertal skiftande branscher.

Mångårig erfarenhet av arbete med människor
Jag har mångårig erfarenhet av samtal och stöd till individer. Jag arbetar idag psykoterapeutiskt med vuxna och unga vuxna med en stor variation av problemställningar. Allt från depression, ångest, panikångest, fobi, stress, utmattning, relationer, självkänsla med mera. Jag har också lång erfarenhet som HR-chef och har lång erfarenhet av organisations -och ledarskapsfrågor samt coach och stöd till individer, chefer och ledning.

Jag är ständigt under utbildning och håller mig uppdaterad med vetenskaplig forskning inom ämnet. Jag går också i egenterapi och har regelbunden handledning.

Mitt stora intresse är människor och våra beteenden samt vår möjlighet att påverka våra beteenden och tankar.