forts. självkänsla

Självkänsla handlar om de tankar som du har om dig själv. Bra självkänsla innebär att du har en inre trygghet i hur du ser på dig själv, du vet vem du är, du kan stå upp för dig själv, du accepterar dig själv och har självrespekt. Du vågar sätta gränser och har en egen inre kompass som du följer.

Man kan likna det vid att du har ett inre ankare som gör dig stabil i grunden där du känner dig trygg med vem du är och är snäll mot dig själv. Du accepterar både dina bättre och mindre bra sidor och ställer rimliga krav på dig själv. Har du en bra självkänsla hanterar du svårigheter, stress och motgångar bättre.

Orsaker                                                                                                                                           Den goda självkänslan grundläggs i barndomen och under uppväxten genom att du fått uppleva dig älskad, accepterad och sedd för den du är, fått en trygg anknytning och villkorslös kärlek.

Dålig självkänsla kan bero på att du inte fått dina behov tillgodosedda i barndomen. Det som då händer i barnet är att det tror att det är det själv som det är fel på. Barn lever i nuet vilket gör att det upplever känslor och kränkningar mycket mer överväldigande än vuxna som kan se att saker går över. Om barnet ofta blir kritiserat under sin barndom följer denna kritik med under vuxenlivet

Hur vet du om du har låg självkänsla?                                                                                       Ofta har du en inre dialog som går ut på att du kritiserar dig själv i många situationer. Du känner att du inte duger och lever med en inre oro att inte duga. Du har en inre kritiker och jämför dig ofta med andra och känner dig aldrig nöjd med det du åstadkommer. Har du låg självkänsla är du mer sårbar för oro, depression, ångest och utbrändhet.

Du behöver positiva yttre erkännanden för att motverka negativa tankar och känslor men detta blir bara tillfällig lindring. Personer med låg självkänsla kan liknas vid att de har en sked med hål i. Även om du får positiv bekräftelse från omgivningen rinner den ut och ger ingen varaktig förändring.

Har du en god självkänsla har du en inre resurs som hjälper dig att hitta en lagom nivå när du utvärderar dig själv och dina prestationer. Du förstår att du inte kan bli omtyckt av alla samt att du inte jämt kan prestera på topp. Du känner att du duger även om du har gjort dåligt ifrån dig.

fortsättning följer…

Maria Axelsson, KBT-terapeut

2 svar på “forts. självkänsla”

 1. Hej Maria, läser dina kloka ord och undrar om du har några tips och råd för hur man kan jobba aktivt för att stärka sina barns självkänsla då? Tror det är så lätt att uppmärksamma det äldre syskonets ”du borde…” för att det yngre syskonet är litet. Iallafall de första åren. Så om det befäst någon form av sämre självkänsla och grunden till god självkänsla befäst i barndomen. Då känns det ju extra viktigt att veta hur vi som föräldrar kan stötta upp denna grogrund, tänker jag. Kram och tack för en bra blogg!!

  1. Hej Sarah!

   Tack för dina fina ord och för att du läser min blogg!

   Alla föräldrar vill nog på något sätt försöka stärka sitt barns självkänsla då detta är grunden för att få en grundtrygghet i att tro på sig själv och ta hand om sig själv samt hantera motgångar och misslyckanden vilket vi alla går igenom. Hur långt ned vi sjunker eller hur lätt vi har att ta oss upp från motgångar är det som är det väsentliga!
   Vet inte om det finns något universellt svar på detta, antagligen inte. Min grundtro är att alla föräldrar gör så gott de kan utifrån de förutsättningar som finns i deras liv. Att uppfostra barn är antagligen det svåraste jobb man kan ha. Ingen förälder är perfekt eller alltid gör det rätta vilket är tur då det inte finns något eftersträvansvärt i att vara perfekt. Att visa barnen att föräldrar också gör misstag och felar är nyttigt för barnen.

   Det finns tekniker att arbeta med för att stärka barns självkänsla, bland annat att bekräfta att vi ser det barnet gör, alltså inte samma sak som att berömma prestationen. Ex. om mitt barn har målat en teckning och vill visa den för mig kan jag bekräfta att jag ser att hen har ritat, vilka färger, på vilket sätt osv. utan att göra någon bedömning av själva prestationen.

   Ytterligare exempel är att försöka förstärka det barnet gör som är bra och tona ned det som barnet gör som inte gillas. Ex. I en situation där barnet har ett beteende som inte gillas försöka förstärka det som barnet gör bra i situationen och fokusera på det istället för att lägga fokus på det som inte är ett bra beteende.

   Att bekräfta barnens känslor är också viktigt, lära barnet att reglera sina känslor och trösta dem.

   Lätt att prata om men svårare i praktiken, försök tänka ”good enough”!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *