Självförtroende och självkänsla

Självförtroende                                                                                                                   Självförtroende handlar om att du vet att du har kompetens inom ett visst område. Du vet att du kan lösa problem och situationer. Här kan självförtroendet variera beroende på vilket område vi pratar om. Man kan ha mycket gott självförtroende på arbetet men sämre när det gäller privat, exempelvis sociala relationer eller tvärtom.

Hur märker du om du har ett dåligt självförtroende?                                                                 Du kanske undviker att göra vissa saker, tar inte ansvar och undviker att ta risker för att du är rädd att misslyckas. Du känner dig otrygg i prestationer eftersom du inte har erfarenheten av att lyckas. Du motarbetar de flesta former av vidareutbildning eftersom du tror att du inte kommer klara av det.

Hur bygger du ett bättre självförtroende?                                                                                 Börja med att vara öppen och nyfiken inför nya situationer och uppgifter. Sätt upp relativt höga och realistiska mål för dig själv. Arbeta mot dessa mål. Att våga utmana sig själv och gå utanför din comfort zone höjer ditt självförtroende.

Självförtroende bygger på vilka tankar utifrån dina erfarenheter du har medan självkänsla bygger på känslomässiga antaganden om dig själv. Du kan ha ett bra självförtroende och känna dig kompetent men ändå ha en dålig självkänsla. Mer om självkänsla i kommande inlägg.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *