Självförtroende och självkänsla

Självförtroende                                                                                                                   Självförtroende handlar om att du vet att du har kompetens inom ett visst område. Du vet att du kan lösa problem och situationer. Här kan självförtroendet variera beroende på Läs mer …