Vad motiverar dig att prestera?

Är du en person som nästan alltid försöker göra ditt bästa? En person som är framgångsrik i andras ögon, som aldrig ger upp oavsett vad du ger dig in på – som glatt springer ett maraton, som gick ut skolan med högsta betyg, som gör karriär och däremellan har ett klanderfritt privatliv med barn, familj och aktiviteter, som alltid finns till hands för nära och kära och som lagar Instagram-mat. Vad är det då som motiverar dig? Vilka mekanismer driver dig framåt?

Antingen drivs du av en vilja att lyckas (motive for success) eller av en rädsla för att misslyckas (fear of failure). Man skulle kunna tro att kombinationen av dessa två motiv skulle vara den bästa motivationen vilket inte är fallet. Det fungerar så att ångesten för att misslyckas överskuggar viljan av att lyckas.

Om du är mer motiverad att försöka uppnå framgång eller att undvika misslyckanden kommer också att påverka ditt risktagande. Är du mer motiverad att nå framgång kommer du också vara mer beslutsam och ihärdig i din strävan än de som är rädda för att misslyckas då uppgiften är svår. Är däremot uppgiften lätt är det ingen skillnad på ansträngning mellan framgångssökare och misslyckande-undvikare.

För dig som drivs av viljan att lyckas (need for achievment) inverkar

  • Om du ser dig själv som personligt ansvarig för resultatet
  • Om du ser någon som helst risk att misslyckas
  • Om det finns möjlighet till positiv återkoppling på prestationen

Finns dessa delar med kommer den framgångssökande anstränga sig extra mycket.

En annan viktig faktor är huruvida uppfostran under barndomen varit präglad av om framgång belönats och misslyckanden inte bestraffats för att skapa en positiv grund för utveckling.

Könsskillnader finns också. Män är mer benägna att koncentrera sig på att undvika att någon är bättre (ego –avoidance mål) än kvinnor som istället koncentrerar sig på rädslan att inte nå upp till sina egna ställda krav (mastery –avoidance mål).

Whenever you see a successful person you only see the public glories, never the private sacrifices to reach them.

Maria Axelsson, KBT-terapeut

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *