Introvert eller extrovert?

Vad är arv och vad är miljö? Det är en återkommande fråga vi ställer oss när vi diskuterar beteenden. När det kommer till personlighet och vi pratar om huruvida vi är introverta eller extroverta vet vi att en övervikt av det ena eller andra är något som är medfött. Vi föds alltså med en dominans åt det introverta eller extroverta hållet. Sen kan miljön forma oss till att agera på ett exempelvis mer extrovert sätt än vi i själva verket är för att passa in i olika sammanhang. Men med personligheten följer ett visst mått av introversion eller extroversion.

I dagens samhälle har det blivit ett ledord att vara extrovert, såväl i arbetslivet, under utbildningstiden som i privatlivet. Ja, till och med i småbarnsåren pratar man om hur stor förmåga var och en har att vara utåtriktad och ta för sig. Vi associerar automatiskt extrovert med social och introvert med asocial. Den första är positivt laddad och det senare oftast negativt belastat.
På senare tid har det förts fram andra synsätt som innebär en mer öppen och positiv syn på människor med introvert personlighet inte minst på grund av Susan Cains bok: Tyst – De introvertas betydelse i ett samhälle där alla hörs och syns samt Linus Jonkmans bok: Introvert-den tysta revolutionen som också utsågs till årets HR-bok 2014.

Hur definierar vi då introvert kontra extrovert?
Trots många definitioner på dessa begrepp finns det några viktiga punkter som experter är eniga om. Bland annat att introverta och extroverta skiljer sig åt när det gäller den grad av yttre stimulans som behövs för att de ska fungera bra. Introverta mår väldigt bra av en lägre stimulansnivå, exempelvis när de umgås med nära vänner, löser korsord eller läser bok. Extroverta trivs i stora sociala sammanhang där de får träffa nya människor och vara pratsamma.

När det gäller arbetslivet skiljer sig introverta och extroverta åt även där. Extroverta tar sig an arbetsuppgifter väldigt snabbt och direkt. De fattar ofta snabba beslut, trivs med att ha många bollar i luften och är mer riskbenägna. Som talare är de ofta spontana och kvicka och behöver inte så mycket förberedelser, de gillar att improvisera.

Introverta arbetar ofta mer metodiskt och genomtänkt. De trivs med att fokusera på en sak i taget och har en böjelse för detaljer. Att hålla tal är inte heller några problem för den introverte så länge hen får tid för förberedelse och eftertanke. När den introverte talar är det genomtänkt och noggrant. Många introverta trivs mycket bra med att föreläsa eller tala inför många för att hen då får tala ostört och till punkt utan att bli avbruten. I vardagliga sammanhang är det vanligt att de extroverta och kvicktänkta är snabbare i sina repliker och därmed hinner avbryta innan den introverte hinner tala klart.

Pratar man sociala sammanhang finns det också betydande skillnader mellan introverta och extroverta. Extroverta har en tendens att liva upp större sociala sammanhang där de ofta syns och hörs. De tenderar att vara självsäkra, dominanta och i stort behov av sällskap. Vidare tänker de högt och uttrycker sig ofta spontant. De pratar hellre än lyssnar och har ofta svar på tal.
Introverta kan också uppskatta sociala sammanhang och har också ofta mycket god social kompetens men efter ett tag behöver de dra sig undan och önskar nästan att de var hemma. De umgås helst med nära vänner och familj. Vidare lyssnar de mer än de pratar, tänker innan de pratar och upplever ofta att de har lättare att formulera sig skriftligt än muntligt. Många ogillar att småprata och föredrar hellre djupa diskussioner.

Kort sagt kan man säga att det handlar om hur var och en hämtar sin energi. Extroverta får sin energi genom det talade ordet, introverta genom tystnad och stillhet. Introversion är ett neurologiskt tillstånd där den introverte behöver en låg nivå av aktivitet. Man tror att introverta processar mer information i ett givet tillfälle än de extraverta. Introverta laddar batterierna genom att vara för sig själva och extroverta laddar sina genom att umgås med andra människor, gärna i större sällskap.
Vilket personlighetsdrag är mest karaktäristiskt för dig, det extroverta eller det introverta?

Maria Axelsson, KBT-terapeut

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *