Hur stärker jag min självkänsla?

Fortsättning på självkänsla…

Effekter av låg självkänsla

 • Självkritisk
 • Negativa tankemönster
 • Jämför dig med andra i hög utsträckning
 • Svårt att ta emot beröm
 • Höga krav på att vara perfekt
 • Känner dig som en bluff
 • Känner oro inför utmaningar och förändringar
 • Svårt att anta nya utmaningar
 • Lätt att hamna i för hög stressnivå

Hur stärker du din självkänsla?

 • Utmana dig själv i att göra saker du är rädd för
 • Öva dig på själv-medkänsla (self-compassion)
 • Reflektera över dina behov och ta ansvar för att dessa tillgodoses
 • Sätt gränser
 • Sätt ord på dina känslor
 • Jämför dig inte med andra

Många gånger kan det behövas professionell hjälp att utmana sina rädslor samt synliggöra tankar och beteendemönster som vidmakthåller problemet.

Viktigt är dock att även med god självkänsla påverkas vi av andras omdömen. Det är den mekanismen som får oss att bete oss på ett socialt accepterat sätt och värna om våra nära relationer. Ingen vill uteslutas ur gemenskapen.

Maria Axelsson, KBT-terapeut

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *