Tecken på ångest

Enligt Folkhälsoinstitutet var det år 2021 43 procent som uppgav besvär med ängslan, oro eller ångest. Ibland kan det vara svårt att sätta fingret på hur ångesten känns. Det finns vissa beteenden som kan vara tecken på stress och ångest som som inte är gynnsamt för hälsan. Särskilt uppmärksam bör du vara om du känner igen flera av tecknen samtidigt.

  1. Du sover dåligt – Ångest och stress kan göra det svårt för kroppen och sinnet att slappna av vilket kan leda till sömnproblem i perioder.

2. Du är kritisk mot dig själv och andra – Personer med ångest är ofta hård mot sig själva. Ångesten hämtar näring i bristande självtillit och resultatet blir att du är överdrivet kritisk mot dig själv och andra.

3. Du övertänker – Personer med ångest försöker förtvivlat förstå logiken i varje situation. Att övertänka, grubbla och överanalysera för att skydda sig själv och känna att man har kontroll.

4. Du har svårt att koncentrera dig – Du kan bli så upptagen av dina tankar att du får koncentrationssvårigheter. Att tankarna rusar är vanligt vid ångest. När uppmärksamheten hela tiden är riktad mot den inre monologen kan andra uppfatta det som att man inte är närvarande.

5. Du är rädd för att ta risker – Om du håller dig i din bekvämlighetszon behöver du inte hantera frustration, skam, ledsenhet, ilska eller besvikelse. Dessa känslor är vanliga vid ångest. Att skydda sig blir viktigt och eftersom vi likställer risker med fara undviker vi dem.

6. Du undviker sociala relationer och nya vänskaper – Du kan känna dig sårbar och utsatt i situationer där du måste öppna dig. Kanske föreställer du dig att det inte är någon idé att inleda nya vänskapsband då du inte tror på din egen förmåga.

7. Din fysiska hälsa försämras – Ständig ångest bryter ner immunförsvaret. Ångesten kan också göra dig utmattad och sjuka. Adrenalinet som utsöndras kan också påverka både magen och andra delar av kroppen negativt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *