Desorganiserat anknytningsmönster

Ett särskilt komplext anknytningsmönster är det desorganiserade anknytningsmönstret. I detta blogginlägg kommer vi att utforska vad desorganiserad anknytning är, dess möjliga orsaker och dess konsekvenser.

Vad är desorganiserad anknytning?

Desorganiserad anknytning är ett anknytningsmönster som kännetecknas av en paradoxal blandning av önskan att söka tröst och samtidigt undvika den vårdgivare som förväntas ge trygghet och stöd. Barn med desorganiserad anknytning kan uppvisa förvirrade eller motstridiga beteenden när de är i närheten av sina vårdgivare. De kan till exempel vara ambivalenta, skrämda eller visa tecken på avståndstagande.

Orsaker till desorganiserad anknytning: Desorganiserad anknytning kan ha flera orsaker, men den är oftast förknippad med trauma och otrygga miljöer. Barn som upplever missbruk, våld eller försumlig omsorg kan utveckla desorganiserade anknytningsmönster som ett sätt att hantera den svåra situationen de befinner sig i. Det kan också vara resultatet av föräldrars omedvetna eller medvetna beteenden som skapar rädsla och förvirring hos barnet.

Konsekvenser av desorganiserad anknytning: Desorganiserad anknytning kan ha långvariga och negativa konsekvenser för barnets utveckling och välbefinnande. Barn med desorganiserad anknytning kan ha svårt att reglera sina egna känslor och kan uppvisa beteendeproblem, svårigheter att skapa meningsfulla relationer och bristande självkänsla. De kan också ha ökad risk för att utveckla psykisk ohälsa senare i livet, som exempelvis ångest, depression eller antisocialt beteende.

  • du förstår inte dina egna behov
  • du har svårt att reglera dina känslor
  • du har svårt att ha nära relationer
  • I det yttre uppvisas ofta en svårighet att fatta beslut och i intima relationer upplever de ständiga växlingar mellan längtan att komma nära och behovet att dra sig undan (rädslan).

För någon som dejtar en person med desorganiserad anknytnings strategi kan denna växling mellan att vilja komma nära och sen strax därefter uppfattas som att personen skickar dubbla signaler. Men de dubbla signalerna handlar egentligen om barndomen och inte om dig.

Ett desorganiserat anknytningsmönster kan i värsta fall leda till psykisk ohälsa i vuxen ålder. Det är ofta väldigt svårt för personen att få relationer att hålla eftersom den har lärt sig att förknippa närhet med smärta och svek. Närheten kan därför få personen att bli undvikande. Personer med detta anknytningsmönster har ofta även ett starkt kontrollbehov.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *