Beteendeanalys – så arbetar vi med att förändra beteenden som inte är fungerande för dig.

Har du funderat på varför du återkommande hamnar i vissa beteenden. Ett verktyg som jag använder mig av för att förstå mina klienters beteenden och reaktioner är beteendeanalys. Syftet med beteendeanalys är att synliggöra vilka mönster vi behöver bryta för att må bättre. Det går ut på att analysera beteenden för att förstå funktionen och konsekvenserna av vårt agerande. I stora drag går analysen ut på att arbeta med följande steg:

1, När blir det jobbigt? Första steget går ut på att identifiera en eller flera situationer som i dagsläget inte fungerar för dig och där du hamnar i samma invanda mönster.

2, Vad händer i dig när det blir jobbigt? Här kartlägger vi vika tankar och känslor som dyker upp hos dig i de specifika situationer som är jobbiga för dig. Ofta förekommer självkritiska tankar men även fysiska reaktioner som tryck över bröstet, påverkad andning, magvärk med mera.

3, Vad gör du när det bir jobbigt? Människor styrs av kortsiktig belöning snarare än långsiktiga konsekvenser. Detta innebär att vi oftast tar till det beteendet som snabbast minskar obehaget och som dessutom liknar beteenden vi tidigare har använt oss av i liknande situationer. Med andra ord finns det ofta en förklaring till varför vi agerar på ett visst sätt och evolutionärt har det mest hjälpsamma varit att agera känslostyrt för att överleva.

Undvikande är också ett vanligt beteendemönster, också det en helt rimlig reaktion ur det evolutionära perspektivet. Att fly från det som skapat obehag har många gånger hjälpt oss att överleva då det var helt andra faror vi utsattes för på den tiden.

4, Vad händer sedan? När vi vet vilka tankar och känslor som påverkar vårt agerande och vilka beteenden det leder till funderar vi över vad det ger för konsekvenser både på kort och lång sikt. I och med detta kan vi sedan analysera fördelar och nackdelar med en beteendeförändring.

5, Vad vill jag göra istället? Utifrån den information vi har samlat in och det ökade medvetandet det gett oss använder vi det för att skapa förändring. Vi formulerar alternativa beteenden i syfte att ta oss till i en riktning som är viktig för dig men också långsiktigt hållbar för ditt mående. Därefter hjälper jag dig att öva på det nya beteendemönstret. Ofta ökar obehaget på kort sikt eftersom det är ovant och skrämmande att bryta invanda mönster. Kan vi hålla ut och ha tålamod kommer du märka att dina känslor kommer förändras och du kommer erfara att dina nya erfarenheter är mer fungerande på i det långa loppet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *