Otrygg undvikande anknytning och kärleksrelationer

En undvikande vill spontant undvika närhet, då eftersom den skapar stress i systemet. Eftersom närhet är förknippat med stress och otrygghet, är dragningen till oberoende starkare. I ens system ligger Läs mer …

Förstå och hantera otryggt undvikande anknytningsmönster

Otrygg undvikande anknytning är ett mönster som kan påverka våra relationer negativt. Personer med otrygg undvikande anknytning har ofta svårt att närma sig andra, är rädda för att bli för Läs mer …