Förstå och hantera otryggt undvikande anknytningsmönster

Otrygg undvikande anknytning är ett mönster som kan påverka våra relationer negativt. Personer med otrygg undvikande anknytning har ofta svårt att närma sig andra, är rädda för att bli för Läs mer …