Ambivalent anknytningsmönster möter undvikande anknytningsmönster- hur blir det?

En ambivalent och en undvikande dras till varandra och utmanar varandras sår. För en ambivalent kan mötet bli som en spegel där allt oläkt hamnar utanpå huden. Man står där Läs mer …