Veckans ord – Alexitymi

Alexitymi innebär att man har svårt att känna igen och även sätta ord på sina egna känslor. Man kan inte skilja mellan olika känslor eller skilja på känslor och kroppsliga signaler som exempelvis smärta. Vidare har man svårt att tolka sina egna känslor och en oförmåga att läsa av sig själv. Man har också en nedsatt empatisk förmåga då man har svårt att föreställa sig hur andra människor känner.
Alexitymi kan försvåra så väl arbetsliv som privatliv. Många gånger kan det också vara en bakomliggande orsak till olika former av psykologiska och psykiatriska problem.
Vissa studier pekar på att det finns genetiska orsaker till alexitymi. Andra menar att om man som barn inte blev speglad, tolkad och bemött på rätt sätt har man svårt att förstå sig själv. Om ingen ser och säger ”Oj, nu blev du ledsen”, om ingen tröstat eller givit kärlek när man behövt har man inte byggt upp ett fungerande känsloregister.
Alexitymi kan också uppstå senare i livet om man blivit utsatt för våld, förtryck, krig, olyckor och försökt hantera det genom att stänga av sina känslor.
Känslor är viktiga i vårt liv då de vägleder oss, bekräftar att vi har det bra eller att vi behöver göra något åt en negativ situation. Men för att kunna använda känslorna räcker det inte med att känna. Man måste kunna lyfta upp dem till en högre nivå där man kan sätta ord på dem och fundera på vad de vill säga och vad det är man behöver göra. Detta är svårt för dem med alexitymi och det skapar många gånger problem i relationer. Om jag inte vet när jag är ledsen uppfattar jag inte heller när människor i min närhet känner sig ledsna vilket innebär att närhet saknas till andra och relationen lätt blir stum.
Kan man bli fri från alexitymi? Med terapi kan man med tiden få ökad kontakt med sitt känsloregister.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *