Grit – Nå långsiktiga mål och vara uthållig trots motgångar

Grit är ett karaktärsdrag som kombinerar uthållighet, inre driv och förmåga att inte ge upp vid motgångar. Grit är att ha en passion och uthållighet för att nå långsiktiga mål, att ha förmågan att kunna fortsätta att jobba mot målet trots motgångar, svårigheter och misslyckanden. Att ha förmågan att fortsätta hålla sig motiverad.

När man pratar personlighetsdrag hör Grit ihop med självkontroll och consciousness( organiserad, disciplinerad, målmedveten). Personer med hög självkontroll och consciousness har sannolikt också hög grad av grit och tvärtom.

Grit är något som kan förstärkas och utvecklas, både av oss själva och med hjälp av vår omgivning. Det handlar om att finna sin egen kraft, sina egna skäl att fortsätta framåt, att aldrig sluta öva och att se varje misslyckande som en chans att lära.

Grit är många gånger skillnaden mellan att  lyckas i livet eller inte och är ett mått på hur väl du kommer lyckas nå långsiktiga mål.

Grit har visat sig vara en avgörande faktor för att nå framgång, både i skola och i yrkeslivet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *