Panikångest

panikangest

Precis som med ångest är en panikångestattack en helt normal reaktion på något hotfullt. Återigen är det kamp/flyktresponsen som aktiveras för att kroppen gör sig redo att försvara sig på en kraftfull stressreaktion. Problemet är att man reagerar så starkt trots att det inte finns något verkligt hot.

Den stora skillnaden mellan ångest och panikångestattack är att panikattackerna är mycket kraftfullare och består av en period av intensiv rädsla och obehag som brukar komma till följd av olika fysiska symtom eller tankar. Det är vanligt att panikattacken har en plötslig start, som byggs upp till maximal intensitet inom 10-15 minuter. Många patienter beskriver det som att det känns som att man ska bli galen samt en stark rädsla för att helt tappa kontrollen över sig själv. En del är rädda för att dö under den här intensiva stunden.

De första panikattackerna kommer ofta i samband med perioder av stark stress vilket kan vara allt från hög arbetsbelastning, separation, dödsfall inom familjen, barnafödande, olycka eller dyl. Det är heller inte helt ovanligt att panikattackerna uppstår när man börjar varva ned efter en stressig period. För vissa stannar det vid en eller några få panikångestattacker. För andra utvecklas panikattackerna till paniksyndrom och återkommer regelbundet. Detta leder ofta till att man blir rädd för att nya panikattacker ska uppstå och man blir bland annat extremt uppmärksam på fysiska reaktioner och tolkar dem som tecken på något allvarligt fel.

Vanliga fysiska reaktioner vid panikångestattacker är: andnöd, hyperventilering, yrsel, hjärtklappning, tryck över bröstet, darrningar, svettningar, illamående, overklighetskänslor,  domningar, yrsel och kvävningskänslor.

Varför vissa människor får panikångestattacker är komplexa orsaker men beror på en blandning av psykologiska, neurologiska, biologiska och genetiska faktorer.

Ångest och panikångest går i de allra flesta fall att bota med bland annat kognitiv beteendeterapi. Det svåra är att våga gå emot de säkerhetsstrategier som man byggt upp för att undkomma de jobbiga känslor som uppstår.

Varför är det bra att söka hjälp för sin ångest eller panikångest?                                          Ångesten kan fortsätta hur länge som helst, åratal                                                                          Ditt liv begränsas i hög utsträckning och du går miste om en massa saker                                    Det kan påverka dina nära relationer och i vissa fall leda till separationer                            Långvarig ångest kan leda till drog- och alkoholmissbruk                                                                Det blir svårare att behandla ångesten ju längre tiden går

Maria Axelsson, KBT-terapeut

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *